Legg merke til at det er en faktor som er ekstremt viktig for hva som lønner seg å kjøpe på nett, og det er valutakursen. Over tid vil denne kanskje være stabil, men i perioder med raske bevegelser i valutakursene er det noe man må følge med på.

Produkter som koster mye mer i Norge

Det finnes varer som koster en god del mer i Norge enn i utlandet, men hvis man finner et skikkelig godt kjøp på nett så må man regne på totalsummen. Hvis det handler om for eksempel bøker, kjøkkenutstyr eller andre dingser der det ikke er snakk om mye toll, men der prisforskjellene kan være store, da kan det være mulig å gjøre kupp.

Det er spesielt produkter som er dyre på det norske markedet helt enkelt fordi vi er et lite land, som kan være ekstra aktuelle. Dette er produkter som det da gjerne ikke finnes noen spesielt høy toll på, men som bare er dyre fordi forhandlere i Norge kjøper inn noen få.

Dra nytte av regler for moms

Overgangen fra den såkalte 350-kroners grensen uten toll og moms har vært komplisert, men nå begynner ting å falle på plass. Forhåpentligvis vil mange nettbutikker benytte seg av muligheten å kreve inn moms på vegne av Skatteetaten, for da slipper forbrukeren fortolling og eventuelle gebyr i forbindelse med dette. I fremtiden vil det være svært viktig å følge med på dette, ellers kan man få en ubehagelig ekstraregning for selve fortollingsjobben.

Legg også merke til at det finnes noen varegrupper som er helt fritatt for toll og moms også i fremtiden. Bøker er et godt eksempel, og hvis ikke fraktkostnadene er avskrekkende er derfor bøker definitivt en kategori der man kan spare en del penger. Husk likevel å sjekke leveringstid, og om det er noen norske butikker som kan levere til omtrent samme tid og pris.